Wednesday, January 19, 2011

สวัสดีครับ ผมนาย อร่อย มาอีกแล้ว


ตอนนี้จะบอกว่า อากาศที่กรุงเทพ ตอนเช้าเย็นสบาย ตอนบ่ายอบอุ่น ตอนกลางคืนเย็นสบาย ผู้คนมากมาย มีทั้ง อเมริกา ยุโรป เอเซีย และอื่นๆ แต่ดูๆคนเอเซียเยอะกว่า แต่งตัวสวยงาม ไม่รู้ไปไหนกัน ที่บอกอย่างนี้ เพราะผมอยู่ตรงย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพ มันเป็นเสน่ห์อีกอย่าง ที่คนทั่วมุมโลกมาเจอกันที่นี้ มันมีแต่ความสนุกและรอยยิ้ม แล้วคุณละมาสัมผัสเสน่ห์ที่กรุงเทพหรือยัง ดูเว็บไซด์นี้ช่วยคุณได้นะ
            จากผม นายอร่อย แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า
                                   ขอบคุณมากครับที่อ่านข้อความนี้ และดูเว็บไซด์นี้

Thai Traditional Massage

Thai traditional massage originated some 2,500 years ago. The massage techniques was passed on from generation to generation by word of mouth. The text with detailed descriptions were initially recorded on palm leaves in Pali language. In 1832, King Rama III had the surviving text carved onto stone in order to preserve the text, which can be found in Wat Pho.

The basic principle of Thai massage involves the concept of 10 invisible energy lines flowing through the body, known as "Sip Saen". By massaging these points, it is believed that diseases are cured and pain erradicated.
The ultimate goal of traditional Thai massage is for both the giver and the receiver to reach a state of enlightenment. On a mundane level, this massage exists to heal a person not only physically and emotionally but also spiritually.
The typical Thai massage client is the one who has tried it before and had a positive experience. Its goal is to enhance not only one’s physical and emotional state but also to allow one to grow spiritually.
To learn more on Wat Pho click here. Wat Pho provides Tthai traditional massage and also instruction on the Thai traditional massage techniques.
The Traditional massage centers are too numerous to list, just check with your hotel if the have in-house service, as most hotels do have them. In fact, if you walk along Sukhumvit Road, you are bound to find many places that provide traditional massage.

Bangkok Soi Cowboy

Soi Cowboy is located close to the intersection of Sukhumvit Road and Asoke Road. It is just about 100 meter from the intersection and connects Asoke Road with Soi 23 Sukhumvit, running parallel to Sukhumvit Road. Left far corner of the intersection if you are coming from the direction of Nana, Landmark, Ambassador.
It is a about 300 meter long street, with a total of about 40 small and bigger bars, located on both sides. Famous bars include Long Gun, Tilac, both close to Asoke Road.
On the other side, close to Soi 23, we find Baccara, Midnite bar, Our Place, (and Dollhouse) In between them, a vast array of smaller bars.
Soi Cowboy, which has for a long time been regarded as a more sedate entertainment venue, has recently seen a more active nightlife scene. Different from Nana Plaza, quite a few bars offer topless dancing, nude dancing and shows. Overall, Soi Cowboy has upgraded itself over the last few years, and the neon lighting outside the bars is really unparalleled in other nightlife centers around Bangkok.
Traditionally, Soi Cowboy was less expensive than other entertainment areas. However, over the last few years, prices have gone up, and beers and liquor drinks now go for between 120 and 150 baht. Lady drinks and soft drinks (even water) are priced above 100 baht, sometimes quite a bit.

Best Time to Visit Thailand


Looking for the best time to go to Thailand? Wherever you travel in the world, it is important to get the timing right. As far as Thailand is concerned, there are no absolute extremes. If you can avoid the rainy season (July to October), it would probably be best, but if you can't, the rain isn't permanent - it comes in bursts and cools things down after it has gone!
The weather in Thailand is reasonable most times of year, although it certainly gets hot during the summer! November through February are the coolest times of year and there is certainly less rain then than at other times in the year. However, Thailand is a big country with a diverse landscape. There is somewhere to visit whatever time of the year you visit the kingdom.

Thailand's Seasons

Thailand's seasons are reasonably uniform through the country, but there are some regional differences. Basically Thailand has three seasons: summer, rainy and winter. The southern part of Thailand however does not have a winter. What follows is a summary of the seasons as they impact the kingdom's various regions:

Central Thailand and the East

In central Thailand and the eastern provinces, the hot summer weather starts around mid February and goes on to April. In April, the extreme temperatures can go up to the 40 degrees centigrade mark. The winter months are from mid November to mid February. There may really be only a few days of genuinely cold weather during these months, but the period leading up to the New Year are a welcome respite from the heat throughout the rest of the year. Aside from these days, visitors from Europe still may feel the temperatures as being a bit warm during Thailand's winter, although not uncomfortably so. The rainy season kicks in around May and goes on until October. The rain is frequent and sometimes fierce. Usually rainstorms go on for around 30 minutes or so. If you're visiting the beach destinations in the east (Pattaya, Rayong, Koh Chang), the best time is from December to May.

Northern Thailand and the Northeast

Northern Thailand and the Northeast have the same basic seasons as those in the central and eastern regions. The winters are though significantly cooler. Mountainous regions can get particularly cold, on some occasions down to 0 degrees centigrade. In these parts, winter starts in November and goes on to February. Without doubt these are the best months for a visit to the North and Northeast - flowers are in bloom, it is dry and cool, and in the mountains' mists and fogs often form making what is already wonderful scenery quite exquisite. However, although hot, April is also a great month - during the Songkran Festival people will most likely throw water at you� You will be drenched so that will keep you cool!

Southern Thailand

Southern Thailand's seasons are less distinct and really there are only two proper seasons - summer and the rainy season. The Gulf of Thailand lies to the east of the Thai peninsula while the Andaman Sea lies to the west. Visiting areas west of the peninsula (Phuket, Phang Nga, Krabi) is best done between mid November and April to avoid the monsoons that occur during other months - monsoons obviously make visiting islands by boat difficult and sometimes dangerous. Clearly they are best to be avoided. Areas east of the peninsula (Koh Samui, Hat Yai) are best visited from December to June. However, visiting the Gulf of Thailand region is possible throughout the year but those going to this region should check the current weather situation to avoid rain. If you are planning to visit both sides of the coast during your stay in Thailand, December to April would be best.

Thailand Etiquette


Thai customs can be a bit confusing; foreigners are not expected to know and follow local etiquette to the letter, but good manners and appropriate dress will earn you instant respect. A few small gestures and a general awareness will help foster a spirit of good will. First-time visitors are sure to make a few laughable mistakes: read below carefully in order to avoid the more offensive faux pas.
Thais greet each other with a graceful bow called a wai. Hands are pressed together; the higher they are held, the greater the respect. Younger people are always expected to wai an elder first, who will almost always return the gesture. Foreigners are more or less exempt from this custom. In hotels, doormen, bellhops, and waitresses will frequently wai to you. Don't feel compelled to return the greeting; a simple smile of acknowledgment is all that's necessary. In situations where a wai is appropriate, like when meeting a person of obvious status, a friend's mother or father, or a monk, don't fret about the position of your hands. To keep them level to your chest is perfectly acceptable. Two exceptions -- never wai a child, and never expect a monk to wai back (they are exempted from the custom).
One of the most important points of Thai etiquette to remember is that Thais expect a certain level of equanimity, calm, and light-heartedness in any personal dealings. If you are prone to temper, aggravation, and frustration, Thailand can be a challenge. Displays of anger and confrontational behavior, especially from foreign visitors, get you nowhere. Thais don't just think such outbursts are rude but believe them to be an indication of a lesser-developed human being. Getting angry and upset is in essence "losing face" by acting shamefully in front of others, and Thai people will walk away or giggle, to spare revealing their embarrassment. Travelers who throw fits often find themselves ignored or abandoned by the very people who could help.
So what do you do if you encounter a frustrating situation? The Thai philosophy advocates chai yen, meaning, "Take it easy. Chill." If it's a situation you can't control, like a traffic jam or a delayed flight -- chai yen. If you find yourself at loggerheads with the front desk, arguing with a taxi driver, or in any other truly frustrating situation, keep calm, try a little humor, and find a non-confrontational, compromising solution that will save face for all involved.
The Thais hold two things sacred: their religion and their royal family. In temples and royal palaces, strict dress code is enforced. Wear long pants or skirts, with a neat shirt, and tops with shoulder-covering sleeves. Remove shoes and hats before entering temple buildings if it is the custom (that's always indicated at entry), and give worshippers their space. Be mindful of your feet -- sit with your legs curled beside you, never in front, or pointing at the Buddha image. While photographing images is sometimes allowed, do not climb on any image or pose near it in a way that can be seen as showing disrespect. Women should be especially cautious around monks, who are not allowed to touch members of the opposite sex. If a woman needs to hand something to a monk, she should either hand it to a man to give to the monk, or place the item in front of him. Important: Never, ever, say anything critical or improper about the royal family, past or present, not even in jest. Never deface images of royalty (on coins, stamps, or posters); this will result in a hefty prison sentence. In movie theaters, everyone is expected to stand for the national anthem, which is played before every screening.
Young Thai society may seem very liberal, but it is in fact remarkably conservative and sartorially prudish. You will notice that educated Thais always cover their shoulders and wear knee- or ankle-length hemlines. Men tend to wear a mix of casual-smart gear with collared shirts and would never be unkempt. In the city, it is considered extremely improper to dress in cut-off shorts, skimpy tops, singlets, or postage-stamp miniskirts. This may look good for a night's clubbing but is regarded by locals as unacceptable attire -- unless you are working in a go-go bar, or want to give that impression. On beaches, European women sometimes sunbathe topless; this is never accepted by locals, many of whom are Muslim. Foreign men who choose to go bare-chested are regarded with equal distaste, and moreover, distrust.
Thais avoid public displays of affection. While straight members of the same gender often hold hands, or walk arm in arm (this includes men), you'll rarely see a Thai man and woman acting this way. Thai women who date foreign men flaunt these rules openly, but as a rule of thumb, Thais frown upon lovers who touch, hug, or kiss in public.
Buddhists believe the feet are the lowliest part of the body, so using the foot to point or touch an object in Thailand is unbelievably insulting. Do not point your feet at a person or a Buddha image, or use your foot to tap a runaway coin (it bears the king's image).
In contrast, the head is considered the most sacred part of the body. Don't touch a Thai on the head or tousle a child's hair, but rather offer a friendly pat on the back. Even barbers have to ask permission to touch a customer's crown.

Thailand Religion


Thai culture cannot be fully appreciated without some understanding of Buddhism, which is practiced by 90% of the population. The Buddha was a great Indian sage who lived in the 6th century B.C. He was born Siddhartha Gautama, a prince who was carefully sheltered from the outside world. When he ventured beyond the palace walls, he encountered an old man, a sick man, a corpse, and a wandering monk. He concluded that a never ending cycle of suffering and relief exists everywhere. Sensing that the pleasures of the physical world were impermanent and the cause of pain, he shed his noble life and went into the forest to live as a solitary ascetic. Nearing starvation, however, he soon realized this was not the path to happiness, so he turned instead to the "Middle Way," a more moderate practice of meditation, compassion, and understanding. One night, while meditating under a Bodhi (fig) tree after being tormented by Mara, the god of death, Siddhartha Gautama became enlightened: With his mind free of delusion, he gained insight into the nature of the universe and viewed the world without defilement, craving, or attachment but as unified and complete. He explained his newfound ideology, The Dhamma, to his first five disciples at Deer Park in India in a sermon now known as "The Discourse on Setting into Motion the Wheel of the Law."
After the death of Buddha, two schools were formed. The oldest, Theravada (Doctrine of the Elders), is sometimes referred to, less accurately, as Hinayana (the Lesser Vehicle). This school of thought prevails in Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, and Cambodia. It focuses on the enlightenment of the individual with emphasis on the monastic community and the monks who achieve Nirvana in this lifetime. The other methodology, Mahayana (the Greater Vehicle), is practiced in China, Korea, and Japan, and subscribes to a notion of all of mankind attaining enlightenment at the same time.
The basic document of Thai, or Theravada, Buddhism is the Pali canon, which was documented in writing for the first time in the 1st century A.D. The doctrine is essentially an ethical and psychological system in which no deity plays a role in the mystical search for the intuitive realization of the oneness of the universe. While it is a religion without a god, Theravada traditions follow a certain hierarchy based on age among monks and practitioners. The practice requires individuals to find truth for themselves through an inward-looking practice cultivated by meditation and self-examination. Although interpretation varies, the Buddha's final words are said to be "strive on with diligence."
If there is no deity to worship, then what, you might ask, are people doing in temples prostrating themselves before images or statues of the Buddha? Making offerings of flowers or fruit and lighting incense are displays of respect. Worshippers bow three times before the image: once for the Buddha himself, once for the sangha (the order of monks), and once for the dhamma (truth). Orthodox Theravada traditions tend to mingle with local animism and superstition, meaning that practitioners often appeal to the Buddha as well as to Buddhist images in an effort to "make merit," or boon. That said, Buddhist images and prostrations at the temple are also a way to honor Buddhist teachers and those who pass on the tradition, to show respect for the Buddha's meditative repose and equanimity, and to offer reverence for relics (many sites, particularly stupas, house important artifacts).
Buddhism has one aim only: to abolish suffering. Buddhist practice offers a path to rid oneself of the causes of suffering, which are desire, malice, and delusion. Practitioners eliminate craving and ill will by exercising self-restraint and showing kindness to all sentient beings. Monks and members of the Buddhist Sangha, or community, are revered as those most diligently working toward enlightenment and the attainment of wisdom.
Other aspects of the philosophy include the law of karma, whereby every action has an effect and the energy of past action, good or evil, continues forever and is "reborn." (Some argue, though, that the Buddha took transmigration quite literally.) As a consequence, tam bun (merit making) -- basically performing any act of kindness no matter how small -- is taken very seriously.
Merit can be gained by entering the monkhood, which most Thai males do for a few days or months to assist with the construction of a monastery or stupa. But these days it can equally be gained by transferring Frequent Flyer points to a charity.
When monks in Thailand go from house to house each dawn, they are not begging, but are giving the people an opportunity to make merit; similarly the people selling caged birds, which people purchase and then free, are allowing people to gain merit by freeing the birds. When making merit, it is the motive that is important -- the intention in the mind at the time of action -- which determines the karmic outcome, not the action itself. Buddhism calls for self-reliance; the individual embarks alone on the Noble Eightfold Path to Nirvana with the aim "to cease to do evil, learn to do good, cleanse your own heart."
Theravada Buddhism does not seek converts, nor does it ask practitioners to believe in any truths but those they learn themselves through experience and meditation. Opportunities to study Buddhism or practice meditation in Thailand are abundant. There are a number of programs designed particularly for foreigners, since practicing is in fact the best way to understand the heart of Buddhism.
Most Chinese and Vietnamese living in Thailand follow Mahayana Buddhism, and numerous temples and monasteries in the country support this tradition as well. Other religions and philosophies are also followed in Thailand, including Islam, Christianity, Hinduism, and Sikhism. Sunni Islam is followed by more than two million Thais, mostly in the south. Most are of Malay origin and are descendants of the Muslim traders and missionaries who spread their teachings in the southern peninsula in the early 13th century. There are approximately 2,000 mosques in Thailand.
Christianity was first introduced in the 16th century by generations of Jesuit, Dominican, and Franciscan missionaries from Europe and later Protestant missionaries from America. In fact, Bangkok has some superb churches, many of which are along the river. Even after centuries of evangelism, there are only a quarter of a million Christians living in the country. Yet Thais have accepted much that has come from Christian missionaries, particularly ideas on education, health, and science.

Thai Language


Thai language is derived principally from Mon, Khmer, Chinese, Pali, Sanskrit, and, increasingly, English. Since there are no verb conjugations, verb tense indicators are easily learned, or you can even stick with the present tense. The writing system is derived from Mon and Khmer -- which in turn is from a southern Indian model -- and is composed of 44 consonants (with only 21 distinct sounds) and 32 vowels (with 48 simple and diphthong variables). It reads from left to right, often without breaks between words -- thus making some very long words! Casual visitors can get along by simply picking up simple greetings or a few polite phrases to show respect to their hosts.
Unfortunately, there is no universal transliteration system, so you will see the usual Thai greeting written as sawatdee, sawaddi, sawasdee, sawusdi, and so on. Do not be afraid of getting lost in the different spellings. Derivations of most city names are close enough for anyone to figure out. The model most often used is more similar to French than English: th usually represents our t (as in Thailand); t represents our d; ph represents our p; p sounds more like our b; kh represents our k; k sounds like g; r often sounds like l, and l can become an n. This is because Thai pronunciation is lackadaisical. Taxi drivers, in particular, often do not come from Bangkok and speak with regional accents or use dialect. Sometimes r is used merely to lengthen a vowel sound (Udon is often written Udorn), and l or r at the end of a word is pronounced more like n. The word Oriental is universally pronounced Orienten and Ubon is often written Ubol. There is no v sound in Thai, and when you see it written, as in Sukhumvit, it should actually sound like our w. There is also an ng, which sounds like letters in our word sing, used as an initial consonant and difficult for English speakers to hear and pronounce though the distinction can be important: noo means rat or kid (informal for child), but ngoo means snake.
Central Thai is the official written and spoken language of the country, and most Thais understand it, but there are three other major dialects: Northeastern Thai, spoken in Isan, and closely related to Lao; Northern Thai, spoken in the northwest, from Tak Province to the Burmese border; and Southern Thai, spoken from Chumphon Province south to the Malaysian border. Each of these dialects also has several variations. The hill-tribes in the North have their own distinct languages, closely related to Burmese or Tibetan.
Just as in English, there are various degrees of formality, and words that are acceptable in certain contexts are impolite in others. The most common word for eat is khin (also written gin), khin khao means "eat rice" (but is used to indicate or inquire about eating a meal in general); thaan is more polite, while raprathaan is reserved for royalty.

Food And Drink


he Thai language is derived principally from Mon, Khmer, Chinese, Pali, Sanskrit, and, increasingly, English. Since there are no verb conjugations, verb tense indicators are easily learned, or you can even stick with the present tense. The writing system is derived from Mon and Khmer -- which in turn is from a southern Indian model -- and is composed of 44 consonants (with only 21 distinct sounds) and 32 vowels (with 48 simple and diphthong variables). It reads from left to right, often without breaks between words -- thus making some very long words! Casual visitors can get along by simply picking up simple greetings or a few polite phrases to show respect to their hosts.
Unfortunately, there is no universal transliteration system, so you will see the usual Thai greeting written as sawatdee, sawaddi, sawasdee, sawusdi, and so on. Do not be afraid of getting lost in the different spellings. Derivations of most city names are close enough for anyone to figure out. The model most often used is more similar to French than English: th usually represents our t (as in Thailand); t represents our d; ph represents our p; p sounds more like our b; kh represents our k; k sounds like g; r often sounds like l, and l can become an n. This is because Thai pronunciation is lackadaisical. Taxi drivers, in particular, often do not come from Bangkok and speak with regional accents or use dialect. Sometimes r is used merely to lengthen a vowel sound (Udon is often written Udorn), and l or r at the end of a word is pronounced more like n. The word Oriental is universally pronounced Orienten and Ubon is often written Ubol. There is no v sound in Thai, and when you see it written, as in Sukhumvit, it should actually sound like our w. There is also an ng, which sounds like letters in our word sing, used as an initial consonant and difficult for English speakers to hear and pronounce though the distinction can be important: noo means rat or kid (informal for child), but ngoo means snake.
Central Thai is the official written and spoken language of the country, and most Thais understand it, but there are three other major dialects: Northeastern Thai, spoken in Isan, and closely related to Lao; Northern Thai, spoken in the northwest, from Tak Province to the Burmese border; and Southern Thai, spoken from Chumphon Province south to the Malaysian border. Each of these dialects also has several variations. The hill-tribes in the North have their own distinct languages, closely related to Burmese or Tibetan.
Just as in English, there are various degrees of formality, and words that are acceptable in certain contexts are impolite in others. The most common word for eat is khin (also written gin), khin khao means "eat rice" (but is used to indicate or inquire about eating a meal in general); thaan is more polite, while raprathaan is reserved for royalty.

สวัสดีครีบทุกท่านที่เขามาในเว็บไซด์นี้


ผมชื่อเล่น นาย อร่อย   เป็นเจ้าของเว็บไซด์นี้ ผมมีความจริงใจมากที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกความต้องการที่คุณอยากจะรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งรูปแบบอาหาร การทำอาหารกินเอง การท่องเที่ยว การบริการต่างๆ และมากมายที่อยู่ในเว็บไซด์นี้ เพื่อที่จะให้วันผักผ่อนของคุณมี่ค่ามากที่สุด
     ถ้าท่านเข้ามาในเว็บไซด์นี้แล้วมีมีคำติชมอะไร ผมยินดีที่จะนำมาแก้ไขปรับปรุง และขอขอบคุณมากที่กรุณา ที่เข้ามาในเว็บไซด์นี้
                                                       ขอขอบคุณมาก
                                          จากผม นาย วสันต์ เวชสวรรค์
                  และพบกันใหม่ โอกาสหน้า ผมมีอะไรที่จะแนะนำคุณอีกมากมาย