Monday, February 7, 2011

เมี่ยงปลาทู(Meiy Pha Tho)


= การเตรียมก่อนการปรุง =
1.ปลาทูขนาดพอเหมาะ 4~5 ตัว
2.ผักกาดหอม 1/2 กิโลกรัม
3.น้ำมันพืช 1 ขวดกลาง
4.เส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยว 1/2 กิโลกรัม
5.ถั่วลิสงคั่วแล้ว 1 ช้อนโต๊ะ
6.น้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ
7.น้ำปลา 3~4 ช้อนโต๊ะ
8.ผงชูรส 1ช้อนชา
9.พริกขี้หนูสด 5~6 เม็ดพร้อมกระเทียม 4~5 กลีบ
10.น้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ

= วิธีการทำ =
1.เทน้ำมันพืชใส่กระทะนำปลาทูมาทอดให้กรอบและแกะเอาก้างออกให้เหลือแต่เนื้อปลาทูแล้วพักไว้การทำน้ำจิ้มรสเด็ด
1.นำถั่วลิสงมาตำให้ละเอียด
2.ใสน้ำตาลปี๊บแล้วตำเข้าด้วยกัน
3.ใสพริกขี้หนูและกระเทียมตำเข้าด้วยกัน
4.ตักขึ้นจากครกและนำมาใส่ถ้วย
5.ใสน้ำปลาและปรุงรสด้วยน้ำมะนาว ผงชูรส แค่นี้ก็ได้น้ำจิ้มรสเด็ดแล้ว ถ้าต้องการรสไหนเพิ่มก็เพิ่มได้เลยตามใจชอบวิธีการรับประทาน
1.นำผักกาดหอมฉีกใบพอเหมาะมือ
2.นำก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เด็ดพอเหมาะมาใสในใบผักกาดหอม
3.ใส่เนื้อปลาทูขนาดพอคำ
4.ใสน้ำจิ้มรสเด็ดลงไปแล้วห่อใส่ปากได้เลยจะได้รสชาดความอร่อยของเมี่ยงปลาทูแล้วต้องรับประทาน 4~5 ท่าน จะอร่อยมาก สนนราคาอยู่ที่ 40~50 บาท
แล้วพบกันใหม่จากนายอร่อย ขอบคุณมากครับ

Chaowang Food
Thai food is a part of the national Thai identity and is a reflection of the Thai lifestyle, culture and way of thinking. Thailand is rich with a variety of crops which allows its cuisine to have a wide variety of dishes suitable for many different palats.

Among the most prominent styles of Thai food is Royal Thai food or Chaowang food. Chaowang food has been internationally praised for its excellence, both in taste and in appearance. Due to its originality, it is cooked within the palaces and presented to persons of royal lineage, the royal family as well as for use in important ceremonies and rituals.

Chaowang food differs from what is normally eaten in everyday life in many aspects. e.g. their meticulosity, fineness in every step of selection, preparation and cooking which are very important, no matter that they are simple cooking foods eaten by the common people or special foods cooked by the people working in the royal palace, particularly for Som Tum Chao Wang, will differ widely ranging from the papaya meat that can be seen at a mere glance for the equal sizes of papaya threads, or pieces of soybean cakes, which are the ingredients of Mee Krob, shall be cut into pieces equal to the size of matches sticks. The vermicelli or fine noodles will be cooked into true crispy, not puffy and stiff like other normal vermicelli.

Meats including sea-foods used as ingredients in general food cooking must be deboned, and the unwanted parts taken out, and neatly cut into the right sizes before cooking. In the case of Sam Kasat clear soup, the are tied with dry Chinese flowers before cooking. For desserts made by the palace people, the process of preparation is invincible.

For example, Sod Sai Chao Wang sweetmeat shall be wrapped within the banana leave with the right size for one mouthful, pinned with small tapered bamboo. Jar Mongkut sweetmeat which consists of small sheets of flour looking like rose petals decorated around the golden crown-like part of sweetmeat, each of them looks very tiny, thin and fragile. For the fruits selected to be put on the food tray, their skins must be peeled off, unseeded before serving, even the sugar apple, all seeds are removed with a sharp knife to maintain the original shape of the foods with minimum bruising. The taste of Chaowang foods must be palatable and mellow, not too hot or less sweet or less salty. For example, in cooking each type of salads, different types of chili are selected. Some salads require baked chili, some require guinea-pepper or goat pepper. Similar to the sour taste, lemon juice, tamarind meat juice or vinegar can be used.

Another prominent uniqueness of Chaowang food is the arrangement of food set or food tray which consist of mild tasting food, stir-fry food, mixed salad, deep-fry food with curry that has to go with the supplements like shredded meat or fried Trichopodus fish. There are also sauces like chili sauce, stewed soybean milk eaten with required vegetables, either fresh raw vegetables, boiled vegetables topped with coconut milk or fried vegetables completed in each meal. The palace people in the old days were preparing their foods and planning for each meal on what food should be eaten in the day, including the budget arranged for the cooking expenses which has been succeeded by the later generations in the present time.

Besides the taste of the food and the outside looks that must be carved for the beauty, the nutrition is taken into consideration for the Chaowang food as well. For the set of food tray, the consumer shall get all the necessary nutritions. The ingredients in many foods consist of herbs which can be used as medicine such as lemon grass, kaffir lime, mint leaves in various kind of salad, curries and spiced clear soup. Even in many Thai fruit juices, valuable herbs can be found such as roselle juice, screw pine leaves juice, bell tree fruit juice and most of Thai food ingredients consist of mainly vegetables that could help in solving the constipation problem.

The Chaowang Thai food is considered as one of Thailand’s symbols and is a cultural heritage that needs to be well preserved as the one that tempered the root of the Thai people that has to be succeeded in the days to come.

Southern Thai Food


The people of the southern peninsula are known for being impetuous. They talk fast and act fast and have a spice and zest for life. Southern cooking seems to reflect these characteristics to a certain extent making Southern Thai food and interesting and exciting type of Thai food.

Southern Thai food has some unique ingredients and dishes. The most notable is the large tree-grown bean known as Sato, a bit like garlic because everyone knows when you’ve been eating it! Kaeng Tai Pla, quite famous among southern curries is cooked from fish kidneys with added vegetables; Kaeng Luang, is a yellow curry with fish and bamboo-shoots.

If you have a delicate palate, approach this dish with extreme care; Muslim dishes are, of course, common in this strongly Islamic region. Southern Thai food of this nature can be seen in many dishes. Khao Mok Kai, exhibits strong Middle Eastern influences with its saffron rice and marinated chicken; Kuai Tieo Khaek, noodle curry, inspires thoughts of India, though it is believed to have originated in the Malay peninsula.

North-eastern Thai Food


North-eastern Thai food reflects the influence of neighbouring Lao in a number of dishes. Glutinous rice is the staple diet, and all food is highly seasoned. This is supplemented by a heady mixture of strong bitterness and saltiness, creating an excitingly forthright taste locally known as saeb. Som Tam (green papaya salad), is one of north-eastern Thailand's favourite dishes that has became popular nation-wide, and even in Thai restaurants overseas.

Amongst the many dishes that make up North-eastern Thai food. Som Tam (green papaya salad) has become a favourite and is popular nation-wide as well as in restaurants around the world.

Som Tam is a spicy salad made from raw papaya, dried shrimp, crab, lime juice, garlic and chillies. For the genuine Isan version, Pla Ra, fermented fish, is also added to the dish. Lap (other popular North-eastern Thai food dishes include), North-eastern Thai food minced meat, chicken or pork, cooked in heavily seasoned dried chillies, lime juice and fish sauce; Nam Tok, medium rare barbecued meat cooked with spicy sauces, lime juice, fish sauce and dried chillies; and Kai Yang or grilled chicken, another North-eastern Thai food dish that is always ordered after the formula of Lap, Nam Tok and Som Tam. Bathed with herbs and sauces, it is eaten with a sweet sauce used as a dip.

Northern Thai Food


Most dishes in Northern Thai food are milder than those of others regions and patterned by Burmese influence. Rice is always the main dish, with curries being secondary to the meal; but the northern people prefer Khao Nieo (Sticky rice), a steamed glutinous rice, kneaded into small balls and used to soak up sauces and dips.

Northern Thai food also includes dishes such as kaeng Hang Le, a spicy pork curry that relies on ginger, tamarind, and turmeric; Khao Soi, a mix of eggnoodles and meat that also originated in Burma, which is heavily laced with coconut cream, and served with spring onions, pickled cabbage and slices of lime; Nam Phrik Ong, another delectable accompaniment, a northern-style chilli-dip served with dried shredded pork and freshly cooked vegetables; and Miang (tea leaves) another Burmese item that is eaten as an hors d'oeuvre.

The exclusive method for serving Northern Thai food is on a Khan Toke (small circular table). It is normally set up in lavish surroundings. Diners sit on the floor around the table and help themselves to assorted dishes; perhaps a minced meat dish seasoned with chilli, a salad, and numerous sauces. Thus, eating Northern Thai food is a very communal affair.

Central Thai Food


The Central region also has what is termed Royal Cuisine, a more sophisticated version of regional cuisine. Influenced by the kitchens of the Royal Court, dishes are elaborately prepared, making it as much an art form as a culinary masterpiece. As the largest agricultural area in the country, rice is an essential element of every meal. Various kinds of curries are used to bring a splash of variety to Central Thai food.

Central Thai food includes dishes such as Kaeng Phet, or curry, which is eaten with rice; Tom Yum, the most frequently ordered dish all over Bangkok, which is mixed with kung (shrimp), fish and chicken and is flavoured with lemon grass, chillies and kaffir lime leaves; Kaeng Khieo Wan, a spicy green curry with ingredients comprised of coconut milk, sweet basil and chillies;

Tom Kha Gai, a thick coconut milk curry made with chicken or meat with lemon grass; Kaeng Som, a spicy sour soup with fresh vegetables, shrimps or fish; Kaeng Liang, a traditional herbal, mild and spicy soup with vegetables; Phat Phak, or fried vegetables with oyster sauce, and Phat Prieo Wan, sweet and sour versions, are best known to complement rice and curry; Yum, a spicy salad dish full of torpedo-shaped chillies, which is quite popular and often ordered with a pre-dinner drink; and Nam Phrik, the most original Thai dish of all, which offers an array of different versions, all incredibly pungent to a foreign nose.

Festivals in Thailand - December

:: King’s Cup Regattadiv
When:1st week December 2011
Where:Throughout Thailand
Asia’s most popular yachting regatta, attracting hundreds of boats for racing around Phuket and for serious evening partying by crews and enthusiasts.
:: HM The King’s Birthday
When:5 December 2011
Where:Throughout Thailand
This national holiday is celebrated everywhere, by all Thais, with acts of homage to their beloved monarch. In Bangkok, at sunset, people line the central streets with lit candles as a gesture of respect and solidarity. Many buildings are decorated with lights and displays of tribute featuring pictures of The King.
:: Constitution Day
When:10 December 2011
Where:Throughout Thailand
Observed in celebration of the nation’s original transformation, in 1932, from an absolute, to constitutional monarchy.
:: Christmas
When:24-25 December 2011
Where:Throughout Thailand
Not officially a holiday in Thailand, but a good reason to give and receive presents and to hold parties, enjoyed by everyone. Department stores hold big sales and decorations are lavish.
:: Isan Grand Kite Festival
When:31 December 2011 - 1 January 2012
Where:Burirum
After harvesting the crop at the beginning of December, the Grand Kite Festival is held. Every village will create kites and bring them to the competition. The contestants’ kites must have wings at least 2.5 meters wide. The winning kite is the best decorated one with good sound of the flight and the movement of the flight. There are kite parade, beauty pageant with the candidates from all over the region as well as local product stalls.
:: New Year
When:31 December 2011 - 1 January 2012
Where:Throughout Thailand
This national holiday honours King Chulalongkorn, Rama V, one of Thailand’s most revered monarchs, who died in 1910. Ceremonies and presentations of floral wreaths are held at his statues.

Festivals in Thailand - November

:: Loi Krathoong

When:10 November 2011
Where:Throughout Thailand
Perhaps the most charming and unique of Thailand’s traditional festivals. On this full moon night, celebrants, especially romantic couples, gather beside rivers and lakes throughout the country, to launch tiny floats, containing flowers, candles and incense, in an act symbolising the forgiveness of past misdeeds and a gesture of wish fulfilment.
:: Surin Elephant Roundup
When:15-16 November 2011
Where:Surin
Now a great favourite with locals and foreigners who travel to this eastern town to see hundreds of elephants racing, in ancient battle re-enactments, even playing football. There are displays of how wild elephants are captured and trained, with opportunities for rides.
:: Bangkok Marathon
When:20 November 2011
Where:Bangkok
Full, half and quarter marathons attract thousands of runners from around the world.
:: Long Sapao Chao Wiang Lakorn, Lampang Floating Festival
When:November 2011
Where:Lampang
The festival is held during the full moon of 12th lunar month. The tradition has been practiced over a thousand years. The boats are built and beautifully decorated to be floated into the river. It is believed that floating the boat is a way to dedicate or offer the alms to the dead or deposit the merit for themselves in the next life.
:: Sukhothai Loi Krathong and Candle Festival
When:November 2011
Where:Sukhothai
Originated in Sukhothai 700 years ago, Loi Krathong or floating festival has been practiced during the full moon of 12th lunar month of every year. The festival is held at Sukhothai Historical Park. The highlights are displayed of lighted candles and fireworks, light & sound presentation, the float procession of Krathongs. There are also krathong design contest, Noppamart beauty pageant, Sukhothai arts and cultural performances.
:: Blooming Mexican Sunflower Festival
When:20 November 2011
Where:Mae Hong Son
Welcome cool season amidst the Mexican Sunflower fields that brighten up Doi Mae Ukor, Mae Hong Son. Due to the mountainous landscape of the province, it is the home to hilltribe people whose various traditions and cultures are preserved by the government. Visitors can visit the tribes and locals’ cultural exhibition, performances, games and sports.
:: River Kwai Bridge Festival
When:November - December 2011
Where:Kanchanaburi
In remembrance of River Kwai Bridge and the construction of the Death Railway and the Hellfire Pass built by Allied prisoners-of-war during World War II, the festival features fireworks display over the bridge. The event highlights include historical and archeological exhibitions, folk and cultural performances as well as local product stalls.
:: Standard Chartered Bangkok Marathon
When:November 2011
Where:Bangkok
Standard Chartered Bangkok Marathon is one of the world standard athletic sports. The start and finish line is at Sanam Chai Rd., in front of the Grand Palace. The competition is divided into marathon (42 km), half marathon (21 km), mini-marathon (10 km) and micro-marathon (5 km).
:: Monkey Buffet Festival
When:November 2011
Where:Lopburi
Being the attraction where over 300 macaque monkeys abode, Phra Kan Shrine, the buffet with a variety of food are set up for the monkeys to enjoy. The event was initiated in 1989 and has become popular amongst the tourists.
:: Phimai Festival
When:November 2011
Where:Nakhon Ratchasima
Full, half and quarter marathons attract thousands of runners from around the world.

Festivals in Thailand - October


:: Chulalongkorn Day

When:23 October 2011 (Holiday on 24th)
Where:Throughout Thailand
This national holiday honours King Chulalongkorn, Rama V, one of Thailand’s most revered monarchs, who died in 1910. Ceremonies and presentations of floral wreaths are held at his statues.
:: Harvest Festivals
When:October 2011
Where:Throughout Thailand
When the main rice crop has been harvested, it is time for traditional celebrations in many parts of Thailand. There are temple fairs, with processions and beauty competitions, even buffalo racing, while long-boat racing attracts huge crowds in many river locations.
:: Bathing Buddha Ceremony
When:October 2011
Where:Petchabun
The ceremony is held on 15th day of the waning moon in the 10th lunar month. Maha Thammaracha Buddha image is brought in a procession around the town by the residents led by Governor of the province and then to the Pa Sak River in front of Trai Phum Temple where the ceremony is held. The Governor submerges the Buddha image by facing into 4 directions. The ceremony is believed to bring prosperity and peace to the city.
:: Lotus Throwing Festival
When:October 2011
Where:Samut Prakan
Held at the end of the Buddhist Lent in Bang Phli, Samut Prakan, the ceremony starts at 06.00 am. with the boat procession carrying Luangpho To Buddha image along the canal. A thousand of residents and those who worships on both sides of the canal throw lotus flower onto the boat. Each village in the district sends 3 boats to join the ceremony. At the end of the ceremony, the fun starts with row boat racing, tank boat racing, boat tug-of-war competition and steamed sticky rice with banana eating competition.
:: Sakon Nakhon Wax Castle Festival
When:October 2011
Where:Sakon Nakhon
The festival is marked the end of Buddhist Lent and is complemented by Princess’s Cup Royal long-boat race. Isan people believe that high merits can be gained by offering beewax to the monks to use to light at night and to make candles. Originally, only beewax was offered. Then the tradition has developed into a big ceremony after times. Beewax nowadays is used to build intricately carved castles and brought in a procession and competition. There are local cultural performances and local music performances which reflect the lively and fun nature of Isan people.
:: The Illuminated Boat Procession
When:October 2011
Where:Nakhon Phanom
The illuminated boat tradition is a worship of the Buddha and it is also a symbol of casting away all the misfortune, grief and misery. Traditionally, the residents build the boats with banana trunks and bamboo sticks to make magnificent forms and structures of the boat. Within, it contains flower, incense sticks, candles and assortment of offerings. When the night falls, the owners of the boats set alight the boat with the lanterns and float along the river. Contemporarily, the boats are adorned with light bulbs, fireworks and pyrotechniques.
:: Buffalo Racing
When:October 2011
Where:Chonburi
This unique buffalo races is held annually only in Chonburi province. Farmers decorate their buffaloes colourfully with flower garlands, colourful clothes, ornaments and are brought to parade in the festival and in the race. The farmers will have to manage the buffaloes to speed against the others. Apart from the race which brings fun and excitement to the audience, there is also beauty pageant for best decorated and healthiest buffaloes as well as for ladies.
:: Chak Phra Festival
When:October 2011
Where:Surat Thani
Held at the end of Buddhist Lent by Tapi Dam, near Wang Tai Hotel, the tradition is unique to Surat Thani province and refers to the procession of decorated cars and boats carried Buddha image marching on land and in the water. Complementing the fun to the festival, long-boat race draws the residents and tourists to the river bank. There are also boat decoration competition, exhibition and local product stalls.

Festivals in Thailand - September


:: Sart Thai Kluay Khai Kamphaeng Festival
When:September 2010
Where:Kamphaengphet
To preserve this long cultural heritage of the province, the festival features Kluay khai or Pisang Mas banana of which exceptionally tastes the best when it comes from this province and often eaten with Kraya Sart, a Thai dessert made of peanut, sesame, green rice, popped rice and palm sugar. Held every 10th lunar month, the festival includes Buddhist alms giving ceremony, Kraya Sart making demonstration, desserts made from Kluay Khai demonstration, local product stalls, concert and other entertainment.
:: Uttaradit Sweet Langsat and Souvenir Fair
When:September 2010
Where:Uttaradit
Langsat from Uttaradit is the best of all those from other regions. This is a beautiful chance to taste the fruit as well as shop for local products. Performances and local games and sports are displayed. One-day langsat orchard tours is also organised but if one would like to learn more of the culture of the province, homestay accommodation can be arranged.
:: Chiang Rai Pomelo Festival
When:September 2010
Where:Chiang Rai
Pomelo is more than just a fruit. At pomelo festival in Chiang Rai, different products made from pomelo await to be discovered. Apart from its juicy and refreshing quality, Wiang Kaen residents present the different methods of cooking and preserving it such as pomelo vinegar, pomelo sweets. Every part of the fruit is transformed into useful products such as dish washing liquid, shower gel, incense sticks. Stage performance, beauty pageant, local and tribal cultural show and local games and sports can be enjoyed in the festival.
:: 10th Lunar Month Merit-Making
When:September 2010
Where:Nakhon Si Thammarat
10th Lunar Month merit-making custom is held to pay respect to late ancestors. It is believed that they are let free from hell during the waning moon and return to the hell afterwards. Therefore, the relatives make merits to be dedicated to them. There are cultural performances, exhibition, local products (OTOP) and competitions during the festival.
:: Narathiwat Gor Boat Racing
When:September 2010
Where:Narathiwat
The boat race takes place on Bangnara River, Mueang, Narathiwat. Gor boat is fishing boat painted with colourful stories or portraits of animals in Hindu literature, Ramayana or folklore characters such as naga, lion, monkey, mermaid, garuda. Batik, products made from sedge and indigenous langsat are good souvenir to bring back home.
:: Barbequed Pork Fair
When:September 2010
Where:Trang
Trang Chamber of Commerce holds this event annually in September at Thammarin Intersection. Restaurants set up their booths and showcase their best grilled pork. This event has become well-known countrywide due to its deliciousness and variety of the recipes. Thai folk music, dance performances and other entertainment are a part of the fair.